RD Dobřichovice

fotogalerie

architekti / Mirka Gulbisová / Jiří Gulbis / Martin Šíp 
Nepodsklepený, jednopodlažní dům s pultovou střechou. Dům má jednoduchou abstrahovanou formu, typickou zejména ve svém příčném řezu a bočních fasád.